AKIT
English Eesti

one-to-one comparison

üks-ühega võrdlus, monovõrdlus

olemus
ühe olemi võrdlemine teise olemiga

näide
ISO/IEC 2382:
võrdlusskoori saamise protsess:
- võrdleb
ühe biomeetriaandmesubjekti
biomeetriateimikuid
ühe biomeetriaandmesubjekti
biomeetrilis(t)e etaloni(de)ga
- mitmeprofiilses süsteemis võivad
biomeetriline proov ja biomeetriline etalon
sisaldada mitut biomeetrilist profiili
- mõned võrdlusalgoritmid nõuavad
ühe subjekti proovide võrdlemist
mitme subjekti etalonidega, kuid
saadav võrdlusskoor näitab ikkagi
ühe subjekti proovi ja ühe subjekti etaloni sarnasust,
seega on see monovõrdlus
=
process in which biometric probe(s) from one biometric data subject is compared to biometric reference(s) from one biometric data subject to produce a comparison score
Note 1 to entry: In the case of a multi-modal biometric system, the biometric probe and the biometric reference may contain multiple biometric modes.
Note 2 to entry: Some one-to-one comparison algorithms, i.e. those using score normalization, cohort models or likelihood-ratios, may require comparisons of the biometric probefrom one biometric data subject to biometric references from multiple biometric data subjects. Nevertheless the comparison score generated refers to the similarity between biometric probe(s) of one biometric data subject and a biometric reference of one biometric data subject; therefore the process is considered a one-to-one comparison.


vt ka
- simultaanvõrdlus