AKIT
English Eesti

call answer rate

kõnevastusetegur, vastusetegur

olemus
vastatud kõnede suhtarv,
näiteks konsultatsioonipunkti koormuse näitajana