AKIT
English Eesti

call answer rate

kõnevastusetegur, vastusetegur

vastatud kõnede suhtarv, näiteks konsultatsioonipunkti koormuse näitajana