AKIT
English Eesti

impossible differential cryptanalysis

võimatuslik diferentsiaalne krüptoanalüüs

olemus
plokkšifrite diferentsiaalne krüptoanalüüs, mille puhul otsitakse mitte oodatavast suurema tõenäosusega erinevusi (nagu tavaliselt), vaid vaheolekute võimatuid (st nulltõenäosusega) erinevusi, kasutades neid oletuste sõelumiseks (1998, mitu uurijat sõltumatult); on andnud tulemusi paljude tuntud šifrite puhul

ülevaateid
https://www.cryptolux.org/mediawiki-esc2015/images/f/fd/ESC15.pdf

https://www.researchgate.net/publication/225495075_Impossible_Differential_Cryptanalysis_for_Block_Cipher_Structures

https://pdfs.semanticscholar.org/4fd9/de415992e206ddc4c1f271612af8fa0c6d3d.pdf

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X09005147

näiteid
http://www.popflock.com/learn?s=Impossible_differential_cryptanalysis