AKIT
English Eesti

ESI analysis

e-teabe analüüs

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element,
keskendub e-teabe sisu ja konteksti hindamisele:
- eesmärk on tuvastada
fakte, seoseid, olulisi mustreid ja muid erisusi,
mis aitavad e-teabe kogumit mõista
- sisu ja kontekst võivad hõlmata
olulisi mustreid, teemasid, inimesi ja käsitlusi

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus