ESI analysis

e-teabe analüüs

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub e-teabe sisu ja konteksti hindamisele
tuvastamaks fakte, seoseid, olulisi mustreid ja muid erisusi,
mis aitavad e-teabe kogumit mõista;
sisu ja kontekst võivad hõlmata
olulisi mustreid, teemasid, inimesi ja käsitlusi
=
element of an electronic discovery process focused on evaluating electronically stored information (ESI) for content and context to identify facts, relationships, key patterns, and other features that can lead to improved understanding of an ESI corpus
Note. Content and context can include key patterns, topics, people and discussions.


vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Toimub laadimine

ESI analysis

e-teabe analüüs

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub e-teabe sisu ja konteksti hindamisele
tuvastamaks fakte, seoseid, olulisi mustreid ja muid erisusi,
mis aitavad e-teabe kogumit mõista;
sisu ja kontekst võivad hõlmata
olulisi mustreid, teemasid, inimesi ja käsitlusi
=
element of an electronic discovery process focused on evaluating electronically stored information (ESI) for content and context to identify facts, relationships, key patterns, and other features that can lead to improved understanding of an ESI corpus
Note. Content and context can include key patterns, topics, people and discussions.


vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Palun oodake...

Tõrge

ESI analysis

e-teabe analüüs

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub e-teabe sisu ja konteksti hindamisele
tuvastamaks fakte, seoseid, olulisi mustreid ja muid erisusi,
mis aitavad e-teabe kogumit mõista;
sisu ja kontekst võivad hõlmata
olulisi mustreid, teemasid, inimesi ja käsitlusi
=
element of an electronic discovery process focused on evaluating electronically stored information (ESI) for content and context to identify facts, relationships, key patterns, and other features that can lead to improved understanding of an ESI corpus
Note. Content and context can include key patterns, topics, people and discussions.


vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!