AKIT
English Eesti

ESI analysis

e-teabe analüüs

ISO/IEC 27050: e-tõendamise protsessi element, mis keskendub e-teabe sisu ja konteksti hindamisele:
- eesmärgiga tuvastada fakte, seoseid, olulisi mustreid ja muid erisusi, mis võivad viia e-teabe kogumi paremale mõistmisele
- sisu ja kontekst võivad hõlmata olulisi mustreid, teemasid, inimesi ja käsitlusi