AKIT
English Eesti

ESI production

e-teabe väljastus

ISO/IEC 27050: e-tõendamise protsessi element:
- keskendub e-teabe andmisele või kättesaadavaks tegemisele (suvalisele isikule või organisatsioonile)
- võib hõlmata ka e-teabe saamist sobivatel kujudel ja sobivate väljastusmehhanismide abil