AKIT
English Eesti

ESI production

e-teabe väljastus

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element:
- keskendub e-teabe andmisele või võimaldamisele
(ükskõik millisele isikule või organisatsioonile)
- võib arvestada ka teabe väljastuskuju ja -mehhanismide sobivust

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus