ESI preservation

e-teabe säilitamine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub e-teabe hoidmisele ta alg- või hetkeolekus;
mõnedes asjades või õigusruumides
võidakse säilitusele esitada rüüste vältimise nõudeid
=
element of an electronic discovery process focused on maintaining electronically stored information in its original or existing state
Note. In some matters or jurisdictions, there can be requirements to prevent spoliation of Electronically Stored Information


vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Toimub laadimine

ESI preservation

e-teabe säilitamine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub e-teabe hoidmisele ta alg- või hetkeolekus;
mõnedes asjades või õigusruumides
võidakse säilitusele esitada rüüste vältimise nõudeid
=
element of an electronic discovery process focused on maintaining electronically stored information in its original or existing state
Note. In some matters or jurisdictions, there can be requirements to prevent spoliation of Electronically Stored Information


vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Palun oodake...

Tõrge

ESI preservation

e-teabe säilitamine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub e-teabe hoidmisele ta alg- või hetkeolekus;
mõnedes asjades või õigusruumides
võidakse säilitusele esitada rüüste vältimise nõudeid
=
element of an electronic discovery process focused on maintaining electronically stored information in its original or existing state
Note. In some matters or jurisdictions, there can be requirements to prevent spoliation of Electronically Stored Information


vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!