AKIT
English Eesti

ESI preservation

e-teabe säilitamine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element:
- keskendub e-teabe hoidmisele
ta algses või hetkeolekus
- mõnedes asjades või õigusruumides
võidakse säilitusele esitada rüüste vältimise nõudeid

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus