AKIT
English Eesti

ESI collection

e-teabe kogumine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element,
keskendub e-teabe ja muu kaasneva materjali kogumisele

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus