AKIT
English Eesti

ESI collection

e-teabe kogumine

ISO/IEC 27050: e-tõendamise protsessi element, mis keskendub e-teabe ja muu kaasneva materjali kogumisele