AKIT
English Eesti

ESI processing

e-teabe töötlus

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element:
- keskendub e-teabe väljaeraldamisele
- vajadusel teisendab teabe
läbivaatuseks ja analüüsiks sobivale kujule

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe väljastus