AKIT
English Eesti

ESI identification

e-teabe piiritlemine

ISO/IEC 27050: e-tõendamise protsessi element, mis keskendub asjassepuutuvaks osutuda võiva e-teabe võimalike allikate määramisele ja ta valimise kriteeriumidele