ESI identification

e-teabe piiritlemine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub asjassepuutuvaks osutuda võiva e-teabe
võimalike allikate määramisele ja
teabe valimise kriteeriumidele
=
element of an electronic discovery process focused on locating potential sources ani the criteria for selecting potentially relevant electronically stored information

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Toimub laadimine

ESI identification

e-teabe piiritlemine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub asjassepuutuvaks osutuda võiva e-teabe
võimalike allikate määramisele ja
teabe valimise kriteeriumidele
=
element of an electronic discovery process focused on locating potential sources ani the criteria for selecting potentially relevant electronically stored information

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Palun oodake...

Tõrge

ESI identification

e-teabe piiritlemine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element, mis
keskendub asjassepuutuvaks osutuda võiva e-teabe
võimalike allikate määramisele ja
teabe valimise kriteeriumidele
=
element of an electronic discovery process focused on locating potential sources ani the criteria for selecting potentially relevant electronically stored information

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!