AKIT
English Eesti

ESI identification

e-teabe piiritlemine

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element,
keskendub asjassepuutuvaks osutuda võiva e-teabe
võimalike allikate määramisele ja
teabe valimise kriteeriumidele

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus