AKIT
English Eesti

ESI review

e-teabe läbivaatus

ISO/IEC 27050: e-tõendamise protsessi element:
- keskendub e-teabe sõelumisele konkreetsete kriteeriumide põhjal
- mõnedes asjades või õigusruumides võidakse privilegeeritavaks loetav e-teave jätta väljastamata