AKIT
English Eesti

ESI review

e-teabe läbivaatus

olemus
ISO/IEC 27050:
e-tõendamise protsessi element:
- keskendub e-teabe sõelumisele kriteeriumide põhjal
- mõnedes asjades või õigusruumides
võidakse kitsendatavaks loetav e-teave jätta väljastamata

vt ka
- arvutikriminalistika
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus