AKIT
English Eesti

impact analysis

toimeanalüüs

olemus
toime uurimine ja hindamine

näide
ISACA: uuring ettevõtte inforessursside tähtsuse prioriteetimiseks kahjulike sündmuste tekitatud kulude või tagajärgede põhjal:
- selgitab välja ohud varadele ja võimaliku ärilise kahju eri perioodideks
- tulemusi kasutatakse vajalike turvameetmete ulatuse ja taaste ajanormide põhjendamiseks
- selle analüüsi põhjal töötatakse välja taaste strateegia

ülevaateid
https://mrc.ukri.org/documents/pdf/impact-analysis/

https://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurityChannel/downloads/443_Disaster_04_(2).pdf

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf

infoturbes
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/risk-assessment-vs-business-impact-analysis/

http://nist.secwiki.info/index.php?title=Security_impact_analysis_(CM-4)

http://www.infosectoday.com/Articles/BIA/Balancing-Network-Security-and-Business-Impact.htm

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186462/FULLTEXT01.pdf