impact analysis

toimeanalüüs

olemus
toime uurimine ja hindamine

näiteid
ISACA Glossary:
uuring ettevõtte inforessursside tähtsuse prioriteetimiseks
kahjulike sündmuste tekitatud kulude või tagajärgede põhjal,
selgitab välja ohud varadele ja võimaliku ärilise kahju
eri perioodideks; tulemusi kasutatakse
vajalike turvameetmete ulatuse ja
taaste ajanormide põhjendamiseks
analüüsi põhjal luuakse taaste strateegia
= a study to prioritize the criticality of information resources for the enterprise based on costs (or consequences) of adverse events
In an impact analysis, threats to assets are identified and potential business losses determined for different time periods.This assessment is used to justify the extent of safeguards that are required and recovery time frames.This analysis is the basis for establishing the recovery strategy.


ISO 22300.
= protsess, millega analüüsitakse kõiki tegevusfunktsioone ja nende katkemise tagajärgi;
on riski kaalutlemise protsessi osa ja
sisaldab äritoime analüüsi;
teeb kindlaks kahju ilmnemisviisi,
kahju võimaliku laienemise ulatuse pärasat intsidenti,
minimaalsed teenused ja ressursid
(inim-, füüsilised ja rahalised), mis on vajalikud
äriprotsesside jätkumiseks mingil vastuvõetaval minimaaltasemel, ning organisatsiooni tegevuste, funktsioonide ja teenuste taaste soovitava ajakava ja ulatuse
=
process of analysing all operational functions and the effect that an operational interruption can have upon them
Note. Impact analysis is part of the risk assessment process and includes business impact analysis. Impact analysis identifies how the loss or damage will manifest itself; the degree for potential escalation of damage or loss with time following an incident; the minimum services and resources (human, physical, and financial) needed to enable business processes to continue to operate at a minimum acceptable level; and the timeframe and extent within which activities (3.1.2), functions and services of the organization should be recovered.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_analysis

https://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurityChannel/downloads/443_Disaster_04_(2).pdf

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf

infoturbes
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/risk-assessment-vs-business-impact-analysis/

https://security.georgetown.edu/config-mgt-policy/impact-analysis-guidelines/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186462/FULLTEXT01.pdf

http://www.lnse.org/papers/137-E2001.pdf

vt ka
- äritoime analüüs

Toimub laadimine

impact analysis

toimeanalüüs

olemus
toime uurimine ja hindamine

näiteid
ISACA Glossary:
uuring ettevõtte inforessursside tähtsuse prioriteetimiseks
kahjulike sündmuste tekitatud kulude või tagajärgede põhjal,
selgitab välja ohud varadele ja võimaliku ärilise kahju
eri perioodideks; tulemusi kasutatakse
vajalike turvameetmete ulatuse ja
taaste ajanormide põhjendamiseks
analüüsi põhjal luuakse taaste strateegia
= a study to prioritize the criticality of information resources for the enterprise based on costs (or consequences) of adverse events
In an impact analysis, threats to assets are identified and potential business losses determined for different time periods.This assessment is used to justify the extent of safeguards that are required and recovery time frames.This analysis is the basis for establishing the recovery strategy.


ISO 22300.
= protsess, millega analüüsitakse kõiki tegevusfunktsioone ja nende katkemise tagajärgi;
on riski kaalutlemise protsessi osa ja
sisaldab äritoime analüüsi;
teeb kindlaks kahju ilmnemisviisi,
kahju võimaliku laienemise ulatuse pärasat intsidenti,
minimaalsed teenused ja ressursid
(inim-, füüsilised ja rahalised), mis on vajalikud
äriprotsesside jätkumiseks mingil vastuvõetaval minimaaltasemel, ning organisatsiooni tegevuste, funktsioonide ja teenuste taaste soovitava ajakava ja ulatuse
=
process of analysing all operational functions and the effect that an operational interruption can have upon them
Note. Impact analysis is part of the risk assessment process and includes business impact analysis. Impact analysis identifies how the loss or damage will manifest itself; the degree for potential escalation of damage or loss with time following an incident; the minimum services and resources (human, physical, and financial) needed to enable business processes to continue to operate at a minimum acceptable level; and the timeframe and extent within which activities (3.1.2), functions and services of the organization should be recovered.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_analysis

https://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurityChannel/downloads/443_Disaster_04_(2).pdf

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf

infoturbes
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/risk-assessment-vs-business-impact-analysis/

https://security.georgetown.edu/config-mgt-policy/impact-analysis-guidelines/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186462/FULLTEXT01.pdf

http://www.lnse.org/papers/137-E2001.pdf

vt ka
- äritoime analüüs

Palun oodake...

Tõrge

impact analysis

toimeanalüüs

olemus
toime uurimine ja hindamine

näiteid
ISACA Glossary:
uuring ettevõtte inforessursside tähtsuse prioriteetimiseks
kahjulike sündmuste tekitatud kulude või tagajärgede põhjal,
selgitab välja ohud varadele ja võimaliku ärilise kahju
eri perioodideks; tulemusi kasutatakse
vajalike turvameetmete ulatuse ja
taaste ajanormide põhjendamiseks
analüüsi põhjal luuakse taaste strateegia
= a study to prioritize the criticality of information resources for the enterprise based on costs (or consequences) of adverse events
In an impact analysis, threats to assets are identified and potential business losses determined for different time periods.This assessment is used to justify the extent of safeguards that are required and recovery time frames.This analysis is the basis for establishing the recovery strategy.


ISO 22300.
= protsess, millega analüüsitakse kõiki tegevusfunktsioone ja nende katkemise tagajärgi;
on riski kaalutlemise protsessi osa ja
sisaldab äritoime analüüsi;
teeb kindlaks kahju ilmnemisviisi,
kahju võimaliku laienemise ulatuse pärasat intsidenti,
minimaalsed teenused ja ressursid
(inim-, füüsilised ja rahalised), mis on vajalikud
äriprotsesside jätkumiseks mingil vastuvõetaval minimaaltasemel, ning organisatsiooni tegevuste, funktsioonide ja teenuste taaste soovitava ajakava ja ulatuse
=
process of analysing all operational functions and the effect that an operational interruption can have upon them
Note. Impact analysis is part of the risk assessment process and includes business impact analysis. Impact analysis identifies how the loss or damage will manifest itself; the degree for potential escalation of damage or loss with time following an incident; the minimum services and resources (human, physical, and financial) needed to enable business processes to continue to operate at a minimum acceptable level; and the timeframe and extent within which activities (3.1.2), functions and services of the organization should be recovered.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_analysis

https://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurityChannel/downloads/443_Disaster_04_(2).pdf

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf

infoturbes
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/risk-assessment-vs-business-impact-analysis/

https://security.georgetown.edu/config-mgt-policy/impact-analysis-guidelines/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186462/FULLTEXT01.pdf

http://www.lnse.org/papers/137-E2001.pdf

vt ka
- äritoime analüüs

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!