AKIT
English Eesti

business impact analysis

äritoime analüüs; toime analüüs

olemus
(a) toime kaalutlemine
(b) toime käsitlus:
- detailsem
- arvestab ka taastet, st
vajalikke ressursse, prioriteete jms

ISO 22300, ISO/IEC 27031:
protsess, millega
analüüsitakse tegevusfunktsioone
ja katkemise võimalikku toimet neile

ISACA:
infovarade elutähtsuse
ja tundlikkuse hindamine:
- tuvastab iga toetava ressursi
kadumise toime ettevõttele ja
kahju laienemisele
- piiritleb minimaalsed
taasteks vajalikud ressursid
- seab taasteprioriteedid
------ protsessidele
------ abisüsteemidele
- arvestab ka
------ tulude kaotust
------ ootamatuid kulutusi
------ õiguslikke küsimusi, sh lepinguid
------ protsessidevahelisi seoseid
------ maine või usalduse kaotust

ülevaateid
http://www.preparednessllc.com/assets/preparedness_bulletin_business_impact_analysis.pdf

https://www.slideshare.net/dlfrench/business-impact-analysis-9774908

http://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurityChannel/downloads/443_Disaster_04_(2).pdf

juhiseid:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-34-rev1/sp800-34-rev1_bia_template.docx

https://www.ready.gov/business-impact-analysis

http://www.ittoday.info/Excerpts/Business-Impact-Analysis.pdf

https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/Policy%20Frameworks/Risk%20Compliance%20and%20Audit/Policy/Business%20Continuity%20Management/Supporting/Business-Impact-Analysis-handbook.pdf

vt ka
- toimeanalüüs