AKIT
English Eesti

cluster analysis

klasteranalüüs

kvantitatiivseid sarnasusnäitajaid ja matemaatilisi meetodeid rakendav andmeobjektide loogiline klasterdamine