AKIT
English Eesti

criticality analysis

tähtsusanalüüs

ISACA: analüüs ressursside või ärifuktsioonide hindamiseks eesmärgiga selgitada välja nende tähtsus ettevõttele ja mingi funktsiooni täitmatajätmise või ressursi puudumise toime