criticality analysis

tähtsusanalüüs

olemus
ISO 22300:
protsess organisatsiooni varade süstemaatiliseks piiritlemiseks ja hindamiseks selle põhjal, milline on ta missioon või funktsioon, riskirühm või
soovimatu sündmuse või halvangu kaalukus
=
process designed to systematically identify and evaluate an organization’s assets based on the importance of its mission or function, the group of people at risk, or the significance of an undesirable event or disruption on its ability to meet expectations

ISACA Glossary:
analüüs ressursside või ärifuktsioonide hindamiseks
eesmärgiga selgitada välja nende tähtsus ettevõttele ja
mingi võime või ressursi puudumise toime
=
an analysis to evaluate resources or business functions to identify their importance to the enterprise,
and the impact if a function cannot be completed or a resource is not available


ülevaateid
https://www.lce.com/Why-is-Criticality-Analysis-important-1204.html

https://reliabilityweb.com/articles/entry/understanding-criticality-myths-and-pitfalls-to-avoid

https://accendoreliability.com/criticality-analysis-work/

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8179.pdf

Toimub laadimine

criticality analysis

tähtsusanalüüs

olemus
ISO 22300:
protsess organisatsiooni varade süstemaatiliseks piiritlemiseks ja hindamiseks selle põhjal, milline on ta missioon või funktsioon, riskirühm või
soovimatu sündmuse või halvangu kaalukus
=
process designed to systematically identify and evaluate an organization’s assets based on the importance of its mission or function, the group of people at risk, or the significance of an undesirable event or disruption on its ability to meet expectations

ISACA Glossary:
analüüs ressursside või ärifuktsioonide hindamiseks
eesmärgiga selgitada välja nende tähtsus ettevõttele ja
mingi võime või ressursi puudumise toime
=
an analysis to evaluate resources or business functions to identify their importance to the enterprise,
and the impact if a function cannot be completed or a resource is not available


ülevaateid
https://www.lce.com/Why-is-Criticality-Analysis-important-1204.html

https://reliabilityweb.com/articles/entry/understanding-criticality-myths-and-pitfalls-to-avoid

https://accendoreliability.com/criticality-analysis-work/

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8179.pdf

Palun oodake...

Tõrge

criticality analysis

tähtsusanalüüs

olemus
ISO 22300:
protsess organisatsiooni varade süstemaatiliseks piiritlemiseks ja hindamiseks selle põhjal, milline on ta missioon või funktsioon, riskirühm või
soovimatu sündmuse või halvangu kaalukus
=
process designed to systematically identify and evaluate an organization’s assets based on the importance of its mission or function, the group of people at risk, or the significance of an undesirable event or disruption on its ability to meet expectations

ISACA Glossary:
analüüs ressursside või ärifuktsioonide hindamiseks
eesmärgiga selgitada välja nende tähtsus ettevõttele ja
mingi võime või ressursi puudumise toime
=
an analysis to evaluate resources or business functions to identify their importance to the enterprise,
and the impact if a function cannot be completed or a resource is not available


ülevaateid
https://www.lce.com/Why-is-Criticality-Analysis-important-1204.html

https://reliabilityweb.com/articles/entry/understanding-criticality-myths-and-pitfalls-to-avoid

https://accendoreliability.com/criticality-analysis-work/

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8179.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!