AKIT
English Eesti

structure analysis

struktuurianalüüs

olemus
sõltub kontekstist

BSI etalonturbe süsteemis::
- hõlmab infoturbe lähteteabe kogumist ja valmendust
- analüüsi objektid on
------ infosüsteemid
------ rakendused
------ IT-süsteemid
------ võrgud
------ ruumid
------ hooned
------ ühendused