AKIT
English Eesti

network behavior analysis

võrgu käitumise analüüs

olemus
- on suunatud võrgu enda sees toimuvale,
erinevalt keskendumisest perimeetri turbele
näiteks sissetungi tuvastuse süsteemides
- püüab avastada ohule viitavaid
tundmatuid, uusi või ebatavalisi mustreid
------ võrguliikluses
------ läbilaskevõimes
------ protokollide kasutamises
- aitab avastada uusi ohte ja nullpäevanõrkusi

täpsemalt
http://www.networkworld.com/article/2307413/network-security/the-business-of-network-behavior-analysis.html

http://www.economyinformatics.ase.ro/content/EN7/JTimofte.pdf

vt ka
- võrguanalüüs
- võrguhaldus