AKIT
English Eesti

control character

juhtmärk

ISO/IEC 2382:
graafilise esitusega või esituseta märk,
mis teatud kontekstis määrab mingi juhtfunktsiooni,
on kirjeldatud standardites ISO 646 ja ISO 6429
ASCII juhtmärgid:
ASCIIcont.png