AKIT
English Eesti

control character

juhtmärk

ISO/IEC 2382: graafilise esitusega või esituseta märk, mis teatud kontekstis määrab mingi juhtfunktsiooni; on kirjeldatud standardites ISO 646 ja ISO 6429
ASCII juhtmärgid:
ASCIIcont.png