AKIT
English Eesti

licence (2)

luba (2)

olemus
ametlik teatavaid õigusi andev dokument
Wiktionary:
1. A legal document giving official permission to do something; a permit.

näiteid
activity licence -- tegevusluba
building licence -- ehitusluba
driver's licence -- juhiluba
driving licence -- juhiluba
fishing licence -- kalapüügiluba
forest licence -- raieluba
hunting licence -- jahiluba
trade licence -- kauplemis luba
trading licence -- kauplemisluba

vt ka
- litsents
- luba (1)
- luba (3)