permission

luba (1)

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary:
1. authorisation; consent (especially formal consent from someone in authority)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Permission_(philosophy)

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Permission_Notice_and_Disclaimer

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Permission_Notice_and_Disclaimer

https://en.wikipedia.org/wiki/File-system_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Repair_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Permission_marketing

formal permission -- ametlik luba
grant a permission -- luva andma
obtain a permission -- luba saama
permission for foundation -- asutamisluba
permission for merger -- ühinemisluba
permission for transit -- läbisõiduluba
permission in writing -- kirjalik luba
permission of residence -- elamisluba
permission to reside -- elamisluba
prior permission -- esialgne luba
seek permission -- luba taotlema
special permission -- eriluba
withhold a permission -- loa andmisest keelduma

vt ka
- loaline hajusraamat
- luba (2)
- luba (3)
- pääsuluba

Toimub laadimine

permission

luba (1)

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary:
1. authorisation; consent (especially formal consent from someone in authority)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Permission_(philosophy)

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Permission_Notice_and_Disclaimer

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Permission_Notice_and_Disclaimer

https://en.wikipedia.org/wiki/File-system_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Repair_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Permission_marketing

formal permission -- ametlik luba
grant a permission -- luva andma
obtain a permission -- luba saama
permission for foundation -- asutamisluba
permission for merger -- ühinemisluba
permission for transit -- läbisõiduluba
permission in writing -- kirjalik luba
permission of residence -- elamisluba
permission to reside -- elamisluba
prior permission -- esialgne luba
seek permission -- luba taotlema
special permission -- eriluba
withhold a permission -- loa andmisest keelduma

vt ka
- loaline hajusraamat
- luba (2)
- luba (3)
- pääsuluba

Palun oodake...

Tõrge

permission

luba (1)

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary:
1. authorisation; consent (especially formal consent from someone in authority)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Permission_(philosophy)

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Permission_Notice_and_Disclaimer

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Permission_Notice_and_Disclaimer

https://en.wikipedia.org/wiki/File-system_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Repair_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_permissions

https://en.wikipedia.org/wiki/Permission_marketing

formal permission -- ametlik luba
grant a permission -- luva andma
obtain a permission -- luba saama
permission for foundation -- asutamisluba
permission for merger -- ühinemisluba
permission for transit -- läbisõiduluba
permission in writing -- kirjalik luba
permission of residence -- elamisluba
permission to reside -- elamisluba
prior permission -- esialgne luba
seek permission -- luba taotlema
special permission -- eriluba
withhold a permission -- loa andmisest keelduma

vt ka
- loaline hajusraamat
- luba (2)
- luba (3)
- pääsuluba

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!