AKIT
English Eesti

grapheme

grafeem

olemus
kirjasüsteemi vähim tähenduslik üksus:
- võib oma tähenduslikku tuumjoonist säilitades omandada eri kujusid (näiteks kursiivi)

täpsemalt
- tähestikkirjas: näiteks täht
- tähestikuta süsteemis: näiteks
----- silbimärk
----- hieroglüüf
----- ideogramm vm