AKIT
English Eesti

grapheme

grafeem

olemus
kirjasüsteemi vähim tähenduslik üksus,
võib omandada eri kujusid (näiteks kursiivi),
kuid säilitades oma tähenduslikku tuumjoonist

näiteid
tähestikkirjas: täht
tähestikuta süsteemis:
- silbimärk
- hieroglüüf
- ideogramm

ülevaateid
https://wikidiff.com/letter/grapheme

https://en.wikipedia.org/wiki/Grapheme

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17586801.2019.1697412

https://books.openedition.org/obp/2190

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Graphemes_of_Commonly-Used_Chinese_Characters