AKIT
English Eesti

ideogram

ideogramm, ideograafiline märk, mõistemärk

olemus
mõistet, mõistelist või ideed väljendav kirja- või piltmärk:
- sõltuvalt kontekstist võib hõlmata ka piktogrammi või olla sellest kaudsem
- erinevalt logogrammist ja hieroglüüfist ei väljenda keelelist tähist (sõna, sõnaosa, silpi, häälikut)

ISO/IEC 2382, ISO 9735: loomuliku keele kirjamärk, mis esitab mingit objekti või mõistet ning sellega seotud helielemente

näiteid
- hiina kirjamärgid on logogrammid, kuid osa neist (näiteks numbrimärgid) on ka ideogrammid

- sümbolkeele (näiteks rahvusvahelise viipekeele) element

- liiklusmärk

- infograafika sümbol, vt näiteks
http://www.aiga.org/symbol-signs

http://www.kupper.org.uk/s/cc_images/cache_3529841.jpg

https://linearbknossosmycenae.files.wordpress.com/2014/01/modern-ideograms.jpg

- graafilise kasutajaliidese element, sealhulgas ikoon

- emotikon, emodzi