AKIT
English Eesti

Personal Data Protection Act (Estonia)

isikuandmete kaitse seadus (Eesti)

olemus
lokaalne õigusakt, ei toeta
ISO/IEC 29100 rahvusvahelist standardmudelit
ega inimõiguste deklaratsiooni artiklit 12
https://www.riigikogu.ee/download/e0399909-0e4b-428c-95a7-3b8b49778b0a

lokaalne omapära
seaduse 2. peatükk (§ § 4, 5, 6, 7):
- on vastuolus artikliga 12
- põhineb subjektiivsel ja erapoolikul
"avalikul huvil"
- paneb kahju suurust hindama selle tekitaja,
------ erinevalt näiteks taskuvargusest
- ühe äriala võrdsustab riigi tegevusega
------ ja annab talle eelise teiste ees

vt ka
- artikkel 12
- avalik huvi
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- isikuandmed
- isiku eriandmed
- privaatsus