Personal Data Protection Act (Estonia)

isikuandmete kaitse seadus (Eesti)

olemus
lokaalne õigusakt, ei toeta
ISO/IEC 29100 rahvusvahelist standardmudelit
ega inimõiguste deklaratsiooni artiklit 12
= a local legislation item, does not support ISO/IEC 29100 international standard model or
Article 12 of the UN Declaration of Human Rights


https://www.riigiteataja.ee/akt/IKS
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide

lokaalne omapära
seaduse 2. peatükk (§ § 4, 5, 6, 7):
- on vastuolus artikliga 12
- põhineb subjektiivsel ja erapoolikul "avalikul huvil"
- paneb kahju suurust hindama selle tekitaja
(erinevalt näiteks taskuvargusest)
- ühe äriala võrdsustab riigi tegevusega ja
annab talle eelise teiste ees

vt ka
- artikkel 12
- avalik huvi
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- isikuandmed
- isiku eriandmed
- privaatsus
- tundlikud isikuandmed

Toimub laadimine

Personal Data Protection Act (Estonia)

isikuandmete kaitse seadus (Eesti)

olemus
lokaalne õigusakt, ei toeta
ISO/IEC 29100 rahvusvahelist standardmudelit
ega inimõiguste deklaratsiooni artiklit 12
= a local legislation item, does not support ISO/IEC 29100 international standard model or
Article 12 of the UN Declaration of Human Rights


https://www.riigiteataja.ee/akt/IKS
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide

lokaalne omapära
seaduse 2. peatükk (§ § 4, 5, 6, 7):
- on vastuolus artikliga 12
- põhineb subjektiivsel ja erapoolikul "avalikul huvil"
- paneb kahju suurust hindama selle tekitaja
(erinevalt näiteks taskuvargusest)
- ühe äriala võrdsustab riigi tegevusega ja
annab talle eelise teiste ees

vt ka
- artikkel 12
- avalik huvi
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- isikuandmed
- isiku eriandmed
- privaatsus
- tundlikud isikuandmed

Palun oodake...

Tõrge

Personal Data Protection Act (Estonia)

isikuandmete kaitse seadus (Eesti)

olemus
lokaalne õigusakt, ei toeta
ISO/IEC 29100 rahvusvahelist standardmudelit
ega inimõiguste deklaratsiooni artiklit 12
= a local legislation item, does not support ISO/IEC 29100 international standard model or
Article 12 of the UN Declaration of Human Rights


https://www.riigiteataja.ee/akt/IKS
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide

lokaalne omapära
seaduse 2. peatükk (§ § 4, 5, 6, 7):
- on vastuolus artikliga 12
- põhineb subjektiivsel ja erapoolikul "avalikul huvil"
- paneb kahju suurust hindama selle tekitaja
(erinevalt näiteks taskuvargusest)
- ühe äriala võrdsustab riigi tegevusega ja
annab talle eelise teiste ees

vt ka
- artikkel 12
- avalik huvi
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- isikuandmed
- isiku eriandmed
- privaatsus
- tundlikud isikuandmed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!