AKIT
English Eesti

public interest (1)

avalik huvi

olemus
määratlemata sisuga ja
demagoogiat võimaldav väljend:
- privaatsuse ja artikli 12 rikkumiste õigustuseks
- meediakanali kasumit tähistava eufemismina
- sisuliselt -- avaliku uudishimu tähenduses
- määratlematus ei takista mõõtmiskatseid ("ülekaalukas")

vt ka
- ühiskondlik huvi
- üldsus (b)