traceability (1)

jälitatavus (2)

olemus
eelneva ajaloo väljaselgitatavus
eeskätt eeskätt objektide, toimingute jms puhul,
erinevalt (inimeste) vastutuse väljaselgitatavusest

ISO 14200, 9000:
huviobjekti ajaloo, rakendamise või asukoha
väljaselgitamise võimalikkus
= ability to trace the history, application or location of an object

ISO 10393:
võimalikkus tagasi jälitada toote või komponendi
- tee kasutajani läbi tarneahela ettemääratud astmete
- ajalugu, rakendamine või asukoht
= ability to track a product or component forward through specified stages of the supply chain to the user, and trace back the history, application or location of that product or component

ISO/IEC 27036:
võimalikkus jälitada mingi identiteedi, protsessi või elemendi käitumist läbi kogu tarneahela
= property that allows the tracking of the activity of an identity, process, or an element throughout the supply chain

ITU-R TF.686-3, ISO/IEC 18014:
mõõtetulemi või standardiväärtuse omadus, mis
võimaldab teda siduda deklareeritud võrdlusalustega,
tavaliselt rahvuslike või rahvusvaheliste standarditega,
katkematu deklareeritud määramatustega
võrdluste ahela kaudu
= property of the result of a measurement or the value of a standard whereby it can be related to stated references, usually national or international standards, through an unbroken chain of comparisons all having stated uncertainties

vt ka
- ajajälitusahel
- jälitatavus (1)
- nõuete jälitatavus

Toimub laadimine

traceability (1)

jälitatavus (2)

olemus
eelneva ajaloo väljaselgitatavus
eeskätt eeskätt objektide, toimingute jms puhul,
erinevalt (inimeste) vastutuse väljaselgitatavusest

ISO 14200, 9000:
huviobjekti ajaloo, rakendamise või asukoha
väljaselgitamise võimalikkus
= ability to trace the history, application or location of an object

ISO 10393:
võimalikkus tagasi jälitada toote või komponendi
- tee kasutajani läbi tarneahela ettemääratud astmete
- ajalugu, rakendamine või asukoht
= ability to track a product or component forward through specified stages of the supply chain to the user, and trace back the history, application or location of that product or component

ISO/IEC 27036:
võimalikkus jälitada mingi identiteedi, protsessi või elemendi käitumist läbi kogu tarneahela
= property that allows the tracking of the activity of an identity, process, or an element throughout the supply chain

ITU-R TF.686-3, ISO/IEC 18014:
mõõtetulemi või standardiväärtuse omadus, mis
võimaldab teda siduda deklareeritud võrdlusalustega,
tavaliselt rahvuslike või rahvusvaheliste standarditega,
katkematu deklareeritud määramatustega
võrdluste ahela kaudu
= property of the result of a measurement or the value of a standard whereby it can be related to stated references, usually national or international standards, through an unbroken chain of comparisons all having stated uncertainties

vt ka
- ajajälitusahel
- jälitatavus (1)
- nõuete jälitatavus

Palun oodake...

Tõrge

traceability (1)

jälitatavus (2)

olemus
eelneva ajaloo väljaselgitatavus
eeskätt eeskätt objektide, toimingute jms puhul,
erinevalt (inimeste) vastutuse väljaselgitatavusest

ISO 14200, 9000:
huviobjekti ajaloo, rakendamise või asukoha
väljaselgitamise võimalikkus
= ability to trace the history, application or location of an object

ISO 10393:
võimalikkus tagasi jälitada toote või komponendi
- tee kasutajani läbi tarneahela ettemääratud astmete
- ajalugu, rakendamine või asukoht
= ability to track a product or component forward through specified stages of the supply chain to the user, and trace back the history, application or location of that product or component

ISO/IEC 27036:
võimalikkus jälitada mingi identiteedi, protsessi või elemendi käitumist läbi kogu tarneahela
= property that allows the tracking of the activity of an identity, process, or an element throughout the supply chain

ITU-R TF.686-3, ISO/IEC 18014:
mõõtetulemi või standardiväärtuse omadus, mis
võimaldab teda siduda deklareeritud võrdlusalustega,
tavaliselt rahvuslike või rahvusvaheliste standarditega,
katkematu deklareeritud määramatustega
võrdluste ahela kaudu
= property of the result of a measurement or the value of a standard whereby it can be related to stated references, usually national or international standards, through an unbroken chain of comparisons all having stated uncertainties

vt ka
- ajajälitusahel
- jälitatavus (1)
- nõuete jälitatavus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!