AKIT
English Eesti

traceability (1)

jälitatavus (2)

olemus
eelneva ajaloo väljaselgitatavus
- eeskätt eeskätt objektide, toimingute jms puhul
- erinevalt (inimeste) vastutuse väljaselgitatavusest

ISO 14200:
huviobjekti ajaloo, rakendamise või asukoha
väljaselgitamise võimalikkus

ISO 10393:
toote või komponendi tagasijälituse võimalikkus:
- tee kasutajani läbi tarneahela ettemääratud astmete
- ajalugu, rakendamine või asukoht

ISO/IEC 27036:
võimalikkus jälitada mingi identiteedi, protsessi või elemendi käitumist läbi kogu tarneahela

ITU-R TF.686-3, ISO/IEC 18014:
mõõtetulemi või standardiväärtuse omadus,
- võimaldab teda siduda deklareeritud võrdlusalustega
- tavaliselt rahvuslike või rahvusvaheliste standarditega
- katkematu deklareeritud määramatustega
------ võrdluste ahela kaudu

vt ka
- ajajälitusahel
- jälitatavus (1)
- nõuete jälitatavus