AKIT
English Eesti

alert (1)

hoiatus (1)

olemus
märguanne, mis teatab, et süsteemis on toimunud kriitiline turvasündmus (näiteks revisjonifail sai täis, algas süsteemi sulgemine, kasutaja autentimine nurjus); üldiselt ei nõua hoiatused nii viivitamatut reageerimist kui alarmid, seetõttu nad tavaliselt logitakse hilisemaks analüüsiks ja järeltoiminguteks

ISO 13372: operatiivsignaal või -sõnum personali teavitamiseks mingist kõrgendatud teadlikkust nõudva valitud anomaalia või anomaaliate loogilise kombinatsiooni tekkest; näitab esimest olukorra tõsidusastet (vrd alarm); tähisvärv on punane

ISO/IEC 27033: võimalikult viivitamatu osutus selle kohta, et infosüsteemi ja võrgu vastu võib olla toimumas rünne või nad võivad olla ohus õnnetuse, tõrke või inimeksituse tõttu

vt ka
- aktiivne hoiatus
- ekstreemhoiatus
- hoiatus (2)
- turvahoiatused