AKIT
English Eesti

cloud service customer data

pilvteenuse kliendi andmed

ISO/IEC 17788: õiguslikel või muudel põhjustel pilvteenuse kliendi kontrolli all olev klass andmeobjekte, mis teatavakstehtud liidese kaudu sisestati pilvteenusesse või tulenesid pilvteenuse võimete rakendamisest kliendi jaoks; kusjuures
- õiguslik põhjus on näiteks autoriõigus
- teenus võib hõlmata või käsitleda ka muu päritoluga andmeid (pilvteenusetarnijailt, muudest allikatest, avalikke), kuid neist kliendi toimingutega pilvteenuse abil saadud tulemandmed on tõenäoliselt autoriõiguse üldprintsiipe järgivad pilvteenuse kliendi andmed, kui pilvteenuse lepingus pole määratud teisiti