AKIT
English Eesti

cloud service customer data

pilvteenuse kliendi andmed

olemus
ISO/IEC 17788:
klass andmeobjekte, mis
- on õiguslikel või muudel põhjustel
pilvteenuse kliendi kontrolli all
- teatatud liidese kaudu sisestati pilvteenusesse või tulenesid pilvteenuse võimete rakendamisest
kliendi huvides, kusjuures
- õiguslik põhjus on näiteks autoriõigus
- teenus võib hõlmata või käsitleda ka muu päritoluga andmeid (pilvteenusetarnijailt, muudest allikatest, avalikke), kuid neist kliendi toimingutega pilvteenuse abil saadud tulemandmed on tõenäoliselt autoriõiguse üldprintsiipe järgivad pilvteenuse kliendi andmed, kui pilvteenuse lepingus pole määratud teisiti

turve
http://handle.itu.int/11.1002/1000/12853-en?locatt=format:pdf&auth

vt ka
- pilvteenuse kaasandmed
- pilvteenuse tarnija andmed