AKIT
English Eesti

risk avoidance

riski vältimine

üks riskihalduse meetoditest: loobumine riski tekitavast tegevusest (riski kaalutlemise järeldusena või väliste nõuete tõttu)

ISO Guide 73: põhjendatud otsus (võib põhineda riski hindamise tulemustel ja/või õigusnormidest tulenevatel kohustustel) teatavale riskile avatusest hoidumiseks mitte osaleda mingis tegevuses või mitte seda jätkata