AKIT
English Eesti

inherent risk

algrisk; olemuslik risk

olemus
ISACA: riski või ohtudele avatuse "naturaalne" tase:
- tegelike või võimalike haldusabinõudeta
- sealhulgas turvameetmete rakendamiseta