AKIT
English Eesti

venturesomeness

riskivalmidus

olemus
valmisolek võtta endale konkreetset riski või riske üldse
- põhjendatud või põhjendamatu
- pole sama, mis riski aktsepteerimine
- ei tähenda riski vastu kindlustatust
- võib aga tähendada seiklusvaimu ja impulsiivsust

vt ka
- riskinorm