AKIT
English Eesti

risk retention

riski säilitamine

olemus
ISO Guide 73: konkreetsest riskist tuleneva võimaliku kasu või kahju aktsepteerimine:
- seega jääkriski aktsepteerimine
- säilitatav riskitase võib sõltuda riski kriteeriumidest

vt ka
- riski aktsepteerimine