AKIT
English Eesti

risk criteria

riski kriteeriumid

olemus
ISO Guide 73, ISO/IEEE 27000: riski olulisuse hindamise võrdlusalused:
- põhinevad organisatsiooni eesmärkidel ning välis- ja sisekontekstil
- võivad tuleneda standardite, õigusaktide, poliitikate jm nõuetest