AKIT
English Eesti

external context

väliskontekst

olemus
ISO Guide 73, ISO/IEC 27000:
väliskeskkond, milles organisatsioon
taotleb oma eesmärke ja
mille komponentide hulka võivad kuuluda
- keskkond, mis on
--- ulatuselt
----- rahvusvaheline
----- regionaalne
----- kohalik
--- sisult
----- kultuuriline
----- sotsiaalne
----- poliitiline
----- õiguslik
----- regulatiivne
----- rahanduslik
----- tehnoloogiline
----- majanduslik
----- looduslik
----- konkurentsialane
- eesmärke mõjutavad tõukejõud ja tendentsid
- suhted väliste riskiosalistega
- riskiosaliste tajumused ja väärtused

ülevaateid
http://31000risk.blogspot.com/2011/04/532-external-context-whats-outside-door.html

https://www.doe.gov.ph/sites/default/files/pdf/pep/iso-9001-2015-mod2_clause_4.pdf

vt ka
- keskkond
- kontekst
- ökosüsteem