AKIT
English Eesti

ecosystem

ökosüsteem

olemus
(1) laias loodust hõlmavas tähenduses
ISO 13065, 37101:
ühe tervikuna talitlev põimuvate interaktsioonide süsteem
taimede, loomade, mikroorganismide ja nende keskkonna vahel

(2) = infrastructure

vt ka
- küberökosüsteem
- talletuse ökosüsteem