ecosystem

ökosüsteem

olemus
(1) laias loodust hõlmavas tähenduses
ISO 13065, 37101:
ühe tervikuna talitlev põimuvate interaktsioonide süsteem
taimede, loomade, mikroorganismide ja nende keskkonna vahel
= system of complex interactions between communities of plants, animals, microorganisms and their environment, which functions as a unit
ISO 22300:
interakteeruvate taimede, loomade ja mikroorganismide
koosluste ning nende elutu keskkonna
(näiteks pinnase, õhu, päikesevalguse)
dünaamiline kompleks looduse funktsionaalüksusena
= dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment (e.g. soil, air, sunlight) interacting as a functioning unit of nature
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

(2) = infrastructure

vt ka
- küberökosüsteem
- talletuse ökosüsteem

Toimub laadimine

ecosystem

ökosüsteem

olemus
(1) laias loodust hõlmavas tähenduses
ISO 13065, 37101:
ühe tervikuna talitlev põimuvate interaktsioonide süsteem
taimede, loomade, mikroorganismide ja nende keskkonna vahel
= system of complex interactions between communities of plants, animals, microorganisms and their environment, which functions as a unit
ISO 22300:
interakteeruvate taimede, loomade ja mikroorganismide
koosluste ning nende elutu keskkonna
(näiteks pinnase, õhu, päikesevalguse)
dünaamiline kompleks looduse funktsionaalüksusena
= dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment (e.g. soil, air, sunlight) interacting as a functioning unit of nature
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

(2) = infrastructure

vt ka
- küberökosüsteem
- talletuse ökosüsteem

Palun oodake...

Tõrge

ecosystem

ökosüsteem

olemus
(1) laias loodust hõlmavas tähenduses
ISO 13065, 37101:
ühe tervikuna talitlev põimuvate interaktsioonide süsteem
taimede, loomade, mikroorganismide ja nende keskkonna vahel
= system of complex interactions between communities of plants, animals, microorganisms and their environment, which functions as a unit
ISO 22300:
interakteeruvate taimede, loomade ja mikroorganismide
koosluste ning nende elutu keskkonna
(näiteks pinnase, õhu, päikesevalguse)
dünaamiline kompleks looduse funktsionaalüksusena
= dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment (e.g. soil, air, sunlight) interacting as a functioning unit of nature
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

(2) = infrastructure

vt ka
- küberökosüsteem
- talletuse ökosüsteem

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!