environment

keskkond

olemus
ümbritsev füüsiline või virtuaalne olustik
(a) laiemas tähenduses, näiteks
ISO 14005:
ümbrus, milles organisatsioon tegutseb, sealhulgas
õhk, vesi, maa, loodusressursid, taimestik, loomastik, inimesed
ja nende omavahelised suhted
= surroundings in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans, and their interrelation
https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_(systems)
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_environment

(b) IT alal:
väliste protseduuride, tingimuste ja objektide kogum,
mis mõjutab süsteemi väljatöötamist, käitust ja hooldust

ISO/IEC/IEEE 15288, 42010, ISO/IEC TS 24748:
kontekst, mis määrab süsteemi kõigi mõjurite
paigutust ja asjaolusid
= context determining the setting and circumstances of all influences upon a system

ISO/IEC/IEEE 24765:
riistvara ja tarkvara konfiguratsioon, milles tarkvara töötab
= configuration of hardware and software in which the software operates

ISO/IEC 2382:
riistvara ja riistprogrammide kogum
tarkvara arendustsükli ühe või mitme järgu toetuseks
= a collection of hardware and software tools to support one or more phases of the software development cycle

ISO/IEC 27034:
rakenduse kasutamise
äriline, regulatiivne ja tehnoloogiline kontekst,
sealhulgas kõik osalevad protsessid, tooted, teave ja tegijad
= business, regulatory and technological context in which an application is used, including all processes, products, information and actors involved in the application

https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Runtime_system
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0130962880/samplechapter/0130962880.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment

vt ka
- arenduskeskkond
- juhtimiskeskkond
- karm keskkond
- keskkonnaoht
- keskkonnast sõltuv turve
- keskkonnaturve
- konfidentsiaalsuskaitstud keskkond
- käidukeskkond
- käituskeskkond
- oht keskkonnale
- proovkeskkond
- tarbekeskkond
- tervikluskaitstud keskkond
- testimiskeskkond
- testkeskkond
- toitekeskkond
- tootmiskeskkond
- töökeskkond
- töökeskkonnavolinik
- usaldatav täitmiskeskkond

Toimub laadimine

environment

keskkond

olemus
ümbritsev füüsiline või virtuaalne olustik
(a) laiemas tähenduses, näiteks
ISO 14005:
ümbrus, milles organisatsioon tegutseb, sealhulgas
õhk, vesi, maa, loodusressursid, taimestik, loomastik, inimesed
ja nende omavahelised suhted
= surroundings in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans, and their interrelation
https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_(systems)
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_environment

(b) IT alal:
väliste protseduuride, tingimuste ja objektide kogum,
mis mõjutab süsteemi väljatöötamist, käitust ja hooldust

ISO/IEC/IEEE 15288, 42010, ISO/IEC TS 24748:
kontekst, mis määrab süsteemi kõigi mõjurite
paigutust ja asjaolusid
= context determining the setting and circumstances of all influences upon a system

ISO/IEC/IEEE 24765:
riistvara ja tarkvara konfiguratsioon, milles tarkvara töötab
= configuration of hardware and software in which the software operates

ISO/IEC 2382:
riistvara ja riistprogrammide kogum
tarkvara arendustsükli ühe või mitme järgu toetuseks
= a collection of hardware and software tools to support one or more phases of the software development cycle

ISO/IEC 27034:
rakenduse kasutamise
äriline, regulatiivne ja tehnoloogiline kontekst,
sealhulgas kõik osalevad protsessid, tooted, teave ja tegijad
= business, regulatory and technological context in which an application is used, including all processes, products, information and actors involved in the application

https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Runtime_system
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0130962880/samplechapter/0130962880.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment

vt ka
- arenduskeskkond
- juhtimiskeskkond
- karm keskkond
- keskkonnaoht
- keskkonnast sõltuv turve
- keskkonnaturve
- konfidentsiaalsuskaitstud keskkond
- käidukeskkond
- käituskeskkond
- oht keskkonnale
- proovkeskkond
- tarbekeskkond
- tervikluskaitstud keskkond
- testimiskeskkond
- testkeskkond
- toitekeskkond
- tootmiskeskkond
- töökeskkond
- töökeskkonnavolinik
- usaldatav täitmiskeskkond

Palun oodake...

Tõrge

environment

keskkond

olemus
ümbritsev füüsiline või virtuaalne olustik
(a) laiemas tähenduses, näiteks
ISO 14005:
ümbrus, milles organisatsioon tegutseb, sealhulgas
õhk, vesi, maa, loodusressursid, taimestik, loomastik, inimesed
ja nende omavahelised suhted
= surroundings in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans, and their interrelation
https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_(systems)
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_environment

(b) IT alal:
väliste protseduuride, tingimuste ja objektide kogum,
mis mõjutab süsteemi väljatöötamist, käitust ja hooldust

ISO/IEC/IEEE 15288, 42010, ISO/IEC TS 24748:
kontekst, mis määrab süsteemi kõigi mõjurite
paigutust ja asjaolusid
= context determining the setting and circumstances of all influences upon a system

ISO/IEC/IEEE 24765:
riistvara ja tarkvara konfiguratsioon, milles tarkvara töötab
= configuration of hardware and software in which the software operates

ISO/IEC 2382:
riistvara ja riistprogrammide kogum
tarkvara arendustsükli ühe või mitme järgu toetuseks
= a collection of hardware and software tools to support one or more phases of the software development cycle

ISO/IEC 27034:
rakenduse kasutamise
äriline, regulatiivne ja tehnoloogiline kontekst,
sealhulgas kõik osalevad protsessid, tooted, teave ja tegijad
= business, regulatory and technological context in which an application is used, including all processes, products, information and actors involved in the application

https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Runtime_system
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0130962880/samplechapter/0130962880.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment

vt ka
- arenduskeskkond
- juhtimiskeskkond
- karm keskkond
- keskkonnaoht
- keskkonnast sõltuv turve
- keskkonnaturve
- konfidentsiaalsuskaitstud keskkond
- käidukeskkond
- käituskeskkond
- oht keskkonnale
- proovkeskkond
- tarbekeskkond
- tervikluskaitstud keskkond
- testimiskeskkond
- testkeskkond
- toitekeskkond
- tootmiskeskkond
- töökeskkond
- töökeskkonnavolinik
- usaldatav täitmiskeskkond

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!