work environment

töökeskkond

olemus
(1) töö sooritamist mõjutavate tegurite kogum

ISO 9000, 22006, 22300:
töö sooritamise tingimuste kogum;
tingimuste hulka kuuluvad füüsilised, sotsiaalsed, psühholoogilised ja keskkonnategurid
(näiteks temperatuur, valgustus, tunnustussüsteemid, kutsestress, ergonoomia ja atmosfäärikoostis)
= set of conditions under which work is performed
Note. Conditions include physical, social, psychological and environmental factors (such as temperature, lighting, recognition schemes, occupational stress, ergonomics and atmospheric composition).


ISO 6385:
füüsikalised, keemilised, bioloogilised, organisatsioonilised, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjurid, mis ümbritsevad töötajat
= physical, chemical, biological, organizational, social and cultural factors surrounding a worker

(2) seadme, süsteemi vms objekti
talitluse kavatsetud või tegelik üldistatud keskkond,
sõltumatult talitluse otstarbest
(arendus, testimine, tootmine või muu)

näiteid:
ISO/IEC 2382, operating environment:
programmi tegelik või oodatav välisümbrus
ta täitmise ajal
= the external surroundings of a program existing or expected to exist during its execution

ISO/IEC 2382:
interaktiivkeskkond
töökeskkond, milles programm täitmise ajal reageerib igale kasutajale ja milles kasutaja tajub end protsessi käigus operatsioone otseselt mõjutavat
= interactive environment
an operating environment in which a program during its execution responds to each user and in which the user has the perception of directly influencing operations during the process


ISO/IEC 2382:
reaalajakeskkond
töökeskkond, mis toetab reaalajaprogrammide täitmist
= an operating environment that supports the execution of real-time programs

vt ka
- töökeskkonnavolinik

Toimub laadimine

work environment

töökeskkond

olemus
(1) töö sooritamist mõjutavate tegurite kogum

ISO 9000, 22006, 22300:
töö sooritamise tingimuste kogum;
tingimuste hulka kuuluvad füüsilised, sotsiaalsed, psühholoogilised ja keskkonnategurid
(näiteks temperatuur, valgustus, tunnustussüsteemid, kutsestress, ergonoomia ja atmosfäärikoostis)
= set of conditions under which work is performed
Note. Conditions include physical, social, psychological and environmental factors (such as temperature, lighting, recognition schemes, occupational stress, ergonomics and atmospheric composition).


ISO 6385:
füüsikalised, keemilised, bioloogilised, organisatsioonilised, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjurid, mis ümbritsevad töötajat
= physical, chemical, biological, organizational, social and cultural factors surrounding a worker

(2) seadme, süsteemi vms objekti
talitluse kavatsetud või tegelik üldistatud keskkond,
sõltumatult talitluse otstarbest
(arendus, testimine, tootmine või muu)

näiteid:
ISO/IEC 2382, operating environment:
programmi tegelik või oodatav välisümbrus
ta täitmise ajal
= the external surroundings of a program existing or expected to exist during its execution

ISO/IEC 2382:
interaktiivkeskkond
töökeskkond, milles programm täitmise ajal reageerib igale kasutajale ja milles kasutaja tajub end protsessi käigus operatsioone otseselt mõjutavat
= interactive environment
an operating environment in which a program during its execution responds to each user and in which the user has the perception of directly influencing operations during the process


ISO/IEC 2382:
reaalajakeskkond
töökeskkond, mis toetab reaalajaprogrammide täitmist
= an operating environment that supports the execution of real-time programs

vt ka
- töökeskkonnavolinik

Palun oodake...

Tõrge

work environment

töökeskkond

olemus
(1) töö sooritamist mõjutavate tegurite kogum

ISO 9000, 22006, 22300:
töö sooritamise tingimuste kogum;
tingimuste hulka kuuluvad füüsilised, sotsiaalsed, psühholoogilised ja keskkonnategurid
(näiteks temperatuur, valgustus, tunnustussüsteemid, kutsestress, ergonoomia ja atmosfäärikoostis)
= set of conditions under which work is performed
Note. Conditions include physical, social, psychological and environmental factors (such as temperature, lighting, recognition schemes, occupational stress, ergonomics and atmospheric composition).


ISO 6385:
füüsikalised, keemilised, bioloogilised, organisatsioonilised, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjurid, mis ümbritsevad töötajat
= physical, chemical, biological, organizational, social and cultural factors surrounding a worker

(2) seadme, süsteemi vms objekti
talitluse kavatsetud või tegelik üldistatud keskkond,
sõltumatult talitluse otstarbest
(arendus, testimine, tootmine või muu)

näiteid:
ISO/IEC 2382, operating environment:
programmi tegelik või oodatav välisümbrus
ta täitmise ajal
= the external surroundings of a program existing or expected to exist during its execution

ISO/IEC 2382:
interaktiivkeskkond
töökeskkond, milles programm täitmise ajal reageerib igale kasutajale ja milles kasutaja tajub end protsessi käigus operatsioone otseselt mõjutavat
= interactive environment
an operating environment in which a program during its execution responds to each user and in which the user has the perception of directly influencing operations during the process


ISO/IEC 2382:
reaalajakeskkond
töökeskkond, mis toetab reaalajaprogrammide täitmist
= an operating environment that supports the execution of real-time programs

vt ka
- töökeskkonnavolinik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!