working environment representative

töökeskkonnavolinik

olemus
töötajate valitud esindaja
töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes
=
the representative of employees in questions related to the working environment

Eestis
https://www.riigiteataja.ee/akt/128042017009
(§ 17)
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/505052017007/consolide
(§ 17)

vt ka
- töökeskkond

Toimub laadimine

working environment representative

töökeskkonnavolinik

olemus
töötajate valitud esindaja
töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes
=
the representative of employees in questions related to the working environment

Eestis
https://www.riigiteataja.ee/akt/128042017009
(§ 17)
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/505052017007/consolide
(§ 17)

vt ka
- töökeskkond

Palun oodake...

Tõrge

working environment representative

töökeskkonnavolinik

olemus
töötajate valitud esindaja
töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes
=
the representative of employees in questions related to the working environment

Eestis
https://www.riigiteataja.ee/akt/128042017009
(§ 17)
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/505052017007/consolide
(§ 17)

vt ka
- töökeskkond

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!