AKIT
English Eesti

fault

rike

olemus
süsteemi mingi osa defekt
või ebanormaalne seisund,
võib tekitada tõrke või intsidendi

määratlusi
IEC 60050:
suutmatus sooritada nõuetekohaselt

ISO 12100:
olemi seisund,
milles ta ei suuda täita nõutavat funktsiooni,
kui see suutmatus ei tulene
- preventiivhooldusest
- muust plaanilisest toimingust
- välisressursside puudumisest

ISO/IEC 2382:
ebanormaalne olukord, mis võib põhjustada
funktsionaalüksusel oma funktsiooni täitmise võime
kahanemise või kadumise

näiteid
https://www.soundonsound.com/techniques/detecting-resolving-pc-hardware-faults

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.59.5438&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- andmerike
- andmetundlik rike
- mehaaniline rike
- programmitundlik rike
- turvarike
- valemirike