AKIT
English Eesti

application software

rakendustarkvara

olemus
otseselt lõppkasutaja ülesannetele suunatud tarkvara; kõik, mis ei ole süsteemitarkvara

ISO/IEC 2382: mingi rakendusprobleemi lahenduse mõttes spetsiifiline tarkvara, näiteks tabeliprogramm

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 18019, 27032 jt: tarkvara, mis on kavandatud aitama kasutajail teha teatud töid või käsitleda teatud tüüpi probleeme, erinevalt arvutit ennast juhtivast tarkvarast

ülevaateid
https://www.slideshare.net/ranausmansattar/application-software-16577267

https://www.slideshare.net/MrQaz996/7-application-software-categories

https://www.csie.ntu.edu.tw/~kmchao/bcc03spr/Chap3.ppt

https://samsclass.info/100/ppt/Ch4.ppt

https://www.slideshare.net/geek09/application-software-15366511

turve
http://slidegur.com/doc/5609566/presentation

https://www.slideshare.net/jderienzo/application-software-securitytestingr3

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/basics/paper-promotion-application-security-awareness-456

https://www.synopsys.com/blogs/software-security/application-security-vs-software-security/

https://www.isaca.org/Journal/archives/2016/volume-2/Pages/application-security-risk.aspx

https://www.isaca.org/Journal/archives/2012/Volume-6/Pages/Preventive-Technical-Controls-for-Application-Security.aspx

http://www.comptechdoc.org/man/Business_guide/application-programming-guide/index.html

http://www.iso27001security.com/html/27034.html

http://people.scs.carleton.ca/~paulv/papers/softprot8a.pdf

https://lasr.cs.ucla.edu/classes/236_online.spring16/slides/lecture_19_part_2.pdf

https://www.owasp.org/images/6/67/OWASPApplicationSecurityVerificationStandard3.0.pdf

vt ka
mobiilirakendus, turve
veebirakendus, turve