AKIT
English Eesti

risk identification

riskituvastus

olemus
ISO Guide 73, iSO/IEC 27000: riskide otsingu, väljaselgitamise ja kirjeldamise protsess:
- eesmärgiga tuvastada
----- riskiallikad
----- sündmused
----- sündmuste põhjuses
----- sündmuste võimalikud tagajärjed
- võib hõlmata
----- minevikuandmeid
----- teoreetilist analüüsi
----- teadlikke ja asjatundlikke arvamusi
----- riskiosaliste vajadusi