AKIT
English Eesti

fault tolerance

rikketaluvus

olemus
käideldavust suurendav kvalitatiivne või kvantitatiivne eesmärk süsteemi väljatöötamisel: süsteem peaks säilitama töövõime selliste intsidentide puhul, mis võivad põhjustada tõrke või väljalangemise

ISO/IEC 2382: funktsionaalüksuse võime jätkata nõutava funktsiooni täitmist rikete või vigade korral

ISO/IEC 25010: määr, mille ulatuses süsteem, toode või komponent töötab kavatsetud viisil, hoolimata ta riistvarariketest või tarkvaradefektidest

ülevaateid
https://www.slideshare.net/ufried/implementing-fault-tolerance

https://www.slideshare.net/sumitjain2013/fault-tolerance-in-distributed-systems

http://www.ejbtutorial.com/lectures/jussi/DistSys-08f-5.pdf

http://web.cs.ucla.edu/~rennels/article98.pdf

http://www.pld.ttu.ee/IAF0530/draft.pdf

http://www.netlib.org/lapack/lawnspdf/lawn289.pdf

vt ka
- tõrkekindel
- tõrkemahe
- tõrketurvaline