AKIT
English Eesti

failure (1a)

tõrge

Õ:rike selles tähenduses on eksitav

olemus
ISO 13372 jm:
liik sündmusi,
süsteemi või komponendi
ettemääratult töötamise
võime kadu, kusjuures
tõrke põhjuseks võib olla rike

IEC 60050-192:
nõutava töövõime kadu

ülevaateid
https://www.ntnu.edu/documents/624876/1277590549/chapt03-failure.pdf/94ff07e1-f093-4ba7-8725-e96e7cf46ab6

https://simplicable.com/new/failure-types

https://accendoreliability.com/failure-modes-and-mechanisms/

näiteid
bond failure -- liimliite purunemine
crop failure -- ikaldus, kehv viljasaak
design failure -- konstruktsiooniline tõrge
engine failure -- mootoririke
failure load -- purustav koormus; piirkoormus
failure rate -- tõrkeintensiivsus; tõrkesagedus
failure stress -- murdumiskoormus
failure to trip -- kaitsme rakendustõrge
fatigue failure -- väsimuspurunemine
gradual failure -- progresseeruv tõrge
logic failure -- loogikatõrge
market failure -- turutõrge, turuviga
mode of failure -- purunemispilt
partial failure -- osaline tõrge
power failure -- elektrikatkestus
shear failure -- nihkepurunemine
sudden failure -- äkiline viga

vt ka
- autentimise lubatõrge
- hilistustõrge
- hõivetõrge
- keeldtõrge
- keskmine suurtõrkeintervall
- keskmine tõrkeintervall
- lehetõrge
- liikmestustõrge
- lubatõrge
- pääs autentimistõrkega
- rike
- sisend-väljundtõrge
- SPF-tõrge
- suurtõrge
- tõrgete logimine
- tõrke kuju
- tõrkeanalüüs
- tõrkekindel
- tõrkekindel töö
- tõrkelavanev; tõrkelavatud
- tõrkelogi
- tõrkelsulguv
- tõrkemahe
- tõrkeolek
- tõrkesiire
- tõrketeade
- tõrketeatepoliitika
- tõrketurvaline
- tõrketöötlus
- valmetõrge
- ühistõrge
- üldkaitsetõrge