AKIT
English Eesti

failsafe operation

tõrkekindel töö

olemus
ISO/IEC 2382:
arvutisüsteemi selline talitlus, mis
vähendab mingi komponendi tõrkest tuleneva
seadmete väljalangemise või kahjustuse
ja personali kahjustuse tõenäosust

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F1-4020-0613-6_6765

vt ka
- tõrkekindel
- tõrketurvaline