AKIT
English Eesti

failsafe operation

tõrkekindel töö

ISO/IEC 2382: arvutisüsteemi selline talitlus, mis vähendab seadmete väljalangemise või kahjustuse ning personali kahjustuse tõenäosust mingi komponendi tõrke tõttu