AKIT
English Eesti

failsafe

tõrkekindel

olemus
kõrgete ohutus- või turvanõuetega süsteemide ja protsesside lahendus:
- mingi meetme tõrge jätab süsteemi või protsessi olemuslikult ohutusse või turvalisse olekusse, isegi kui see kahjustab käideldavust:
- hõlmab automaatset programmide peatamist või kaitset

ISO/IEC 2382: tõrke korral turvariket välistav

vt ka
- tõrkemahe
- tõrketurvaline