AKIT
English Eesti

common mode failure

ühistõrge

süsteemi mitme sõltumatu komponendi tõrge ühesugustel asjaoludel