AKIT
English Eesti

fail-closed

tõrkelsulguv

näiteid
- täiturelement, mis toite katkemisel suleb läbivoolu
- pääsumehhanism, mis tõkestab erindi korral juurdepääsu

vt ka
- autentimise lubatõrge
- keeldtõrge
- lubatõrge
- tõrkelavanev