AKIT
English Eesti

fail-closed

tõrkelsulguv

näiteid
- täiturelement, mis toite katkemisel suleb läbivoolu
https://instrumentationforum.com/uploads/db4532/original/2X/8/88136d650e9d610be0c9b8a71710b88720545167.png
- pääsumehhanism, mis tõkestab erindi korral juurdepääsu

vt ka
- autentimise lubatõrge
- keeldtõrge
- lubatõrge
- tõrkelavanev