AKIT
English Eesti

fail-open (2)

tõrkelavanev; tõrkelavatud

näiteid
- täiturelement, mis toite katkemisel avab läbivoolu
- pääsumehhanism, mis ei sule erindi korral juurdepääsu

vt ka
- keeldtõrge
- lubatõrge
- tõrkelsulguv