AKIT
English Eesti

fail-open (2)

tõrkelavanev; tõrkelavatud