AKIT
English Eesti

fail-close

keeldtõrge

olemus
turvameetme tõrge, mille puhul rakendatakse maksimaalselt kõik meetmega seatavad kitsendused

näide
- tõkestatakse kogu liiklus

vt ka
- lubatõrge
- tõrkelavanev
- tõrkelsulguv