AKIT
English Eesti

failover

tõrkesiire; avarii-ümberlülitus

olemus
siirdumine varuressursile : käideldavust suurendav automatiseeritud või käsiprotsess elastsete IT-teenuste ümberlülituseks, kasutades varuseadmeid, -asukohti ja/või -võrgumarsruute