AKIT
English Eesti

page fault

lehetõrge

(termin tuleneb lehekülgedena saalitava virtuaalmälu korraldusest)

olemus
katkestus, mille põhjustab
programmi pöördumine
selliste andmete või koodide poole,
mis on ta aadressitruumis,
kuid pole hetkel põhimälus