AKIT
English Eesti

work (2)

teos

olemus
autoriõiguse objektina: mistahes originaalne tulemus
- kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas
- on väljendatud mingis objektiivses vormis ja
on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav
vahetult või mingi tehnilise vahendi abil
- teos on originaalne, kui ta on autori enda
intellektuaalse loomingu tulemus

vt ka
- koguteos
- orbteos
- rahvusvaheline audiovisuaalteose standardnumber, ISAN